Бел омыртқа остеохондрозы мкб

Остеохондроз позвоночника (M42)

[код локализации см. выше (M40-M54)]

Исключен: позиционный кифоз (M40.0)

Исключен: позиционный кифоз (M40.0)

Алфавитные указатели МКБ-10

Внешние причины травм — термины в этом разделе представляют собой не медицинские диагнозы, а описание обстоятельств, при которых произошло событие (Класс XX. Внешние причины заболеваемости и смертности. Коды рубрик V01-Y98).

Лекарственные средства и химические вещества — таблица лекарственных средств и химических веществ, вызвавших отравление или другие неблагоприятные реакции.

В России Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти.

МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97 г. №170

Выход в свет нового пересмотра (МКБ-11) планируется ВОЗ в 2022 году.

Сокращения и условные обозначения в Международой классификации болезней 10-го пересмотра

БДУ — без дополнительных уточнений.

НКДР — не классифицированный(ая)(ое) в других рубриках.

— код основной болезни. Главный код в системе двойного кодирования, содержит информацию основной генерализованной болезни.

* — факультативный код. Дополнительный код в системе двойного кодирования, содержит информацию о проявлении основной генерализованной болезни в отдельном органе или области тела.

Источник

ХОНДРОПАТИИ (M91-M94)

Исключено: соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) (M93.0)

Алфавитные указатели МКБ-10

Внешние причины травм — термины в этом разделе представляют собой не медицинские диагнозы, а описание обстоятельств, при которых произошло событие (Класс XX. Внешние причины заболеваемости и смертности. Коды рубрик V01-Y98).

Лекарственные средства и химические вещества — таблица лекарственных средств и химических веществ, вызвавших отравление или другие неблагоприятные реакции.

В России Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти.

МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97 г. №170

Выход в свет нового пересмотра (МКБ-11) планируется ВОЗ в 2022 году.

Сокращения и условные обозначения в Международой классификации болезней 10-го пересмотра

БДУ — без дополнительных уточнений.

НКДР — не классифицированный(ая)(ое) в других рубриках.

— код основной болезни. Главный код в системе двойного кодирования, содержит информацию основной генерализованной болезни.

* — факультативный код. Дополнительный код в системе двойного кодирования, содержит информацию о проявлении основной генерализованной болезни в отдельном органе или области тела.

Источник

Омыртқа остеохондрозы

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Архив – Аурулардың диагностикасы және емдеу хаттамалары (Приказ №764, 2007, №165, 2012)

Анықтамасы

Анықтамасы

Анықтамасы

Омыртқа остеохондрозы – омыртқа аралық диск шеміршегі дегенеративті зақымдалуының жəне омыртқаның аралас денелері мен айналасындағы тіндер тарапынан реактивті өзгерістердің дамуымен мінезделетін ауру.

– Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

– Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

– Профессиональные медицинские справочники

– Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Жіктемесі

Қауіп-қатерлі факторлар

Диагностика

Бел деңгейіндегі зақымданулар (Люмбаго. Люмбалгия. Люмбоишалгия. Алмұрттəрізді бұлшықет синдромы. Кокцигодиния. Компрессиондық синдром.)

Люмбаго: физикалық ширығу, ыңғайсыз қозғалыс, ұақ ширығу, мұздау кезіндегі, кейде анық себепсіз бел ауыруы. Кенеттен немесе бірнеше минут немесе сағат ішінде, жиі жағдайда оқ тəрізді. Ауыру қозғалыс кезінде ауыр көтергенде күшейеді. Тыныштық жағдайында ауыру кетеді.

Емдеу тактикасы

Емдеу тактикасы

Ем ауруды туындатқан себептерге байланысты, жəне зиянды факторлар əсерін тоқтатқаннан кейін басталады.

Радикулопатия немесе нейропатия кезінде жұлын түбіршектерінің функциясын қалпына келтіру үшін микроциркуляцияны жақсарту қажет (трентал, реополигюкин).

Декомпрессия жүргізу үшін дегидратциялық терапия қажет.

Түбіршектік ауыру кезінде, консервативті терапиямен қоса стероидтық емес қабынуға қарсы препараттарды (СЕҚҚП) тағайындайды, жаңа буындағы циклооксигеназа (ЦОГ) селективті ингибиторларына көңіл бөлінеді, лорноксикам 8 ден 16 мг/тəулігіне дейін, мелоксикам 7,5 тен 15 мг/тəулігіне дейін.

Перифериялық нерв жүйесіның аурулары кезінде патогенді маңызды болып «В» тобындағы витаминдерді тағайындау табылады, себебі олар тотығулық энергетикалық механизмдер жəне нерв құрылымы мен функциясын қалыпты ұстап тұру қызметі үшін қажет. Соңғы уақыттарда инъекциялық формалармен қатар «В» тобындағы витаминдер кешенінің пероралдық формасы да қолданылап жүр (нейромультивит, магний лактаты пиридоксинмен бірге).

Источник

Омыртқа остеохондрозы

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Архив – Аурулардың диагностикасы және емдеу хаттамалары (Приказ №764, 2007, №165, 2012)

Анықтамасы

Анықтамасы

Анықтамасы

Омыртқа остеохондрозы – омыртқааралық диск шеміршегі дегенеративті зақымдалуының жəне омыртқаның аралас денелері мен айналасындағы тіндер тарапынан реактивті өзгерістердің дамуымен мінезделетін ауру.

– Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

– Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

– Профессиональные медицинские справочники

– Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Жіктемесі

Қауіп-қатерлі факторлар

Диагностика

Люмбоишалгия: арқа, бел аумағындағы ауырсыну, бөксеге жəне санның артқы бетімен табанға жетпей таралып ауыруы.

Кеуде деңгейіндегі зақымдалулар. Кеуде бөлімінің диск жарықтары барлық омыртқааралық дисктердің 1% азын құрайды.

Мойын деңгейіндегі зақымданулар. Цервикобрахиалгия, цервикалгия. Иық-жауырындық периартроз. Иық жəне қол синдромы. Эпикондилит. Алдыңғы сатылық бұлшықет синдромы. Кіші кеуде бұлшықеті синдромы. Артқы мойындық симпатикалық синдром. Компрессионды синдромдар.

Читайте также:  Давление нормальное а тахикардия это остеохондроз

– миелопатиялар, радикулоишемиялар көрінісі – нейрохирург консультациясы.

Рентгенологиялық, КТ, МРТ белгілер:

Источник

Остеохондроз в международной классификации болезней 10-го пересмотра или (МКБ-10)

Под МКБ-10 понимают международную классификацию болезней 10-го пересмотра. Ее основной смысл состоит в том, что любым заболеваниям в этой классификации присвоен определенный код. Его можно записать в амбулаторную карту, историю болезни, ну и самое главное – в документы Фонда медицинского страхования.

Порой диагнозы бывают очень громоздкими, ведь у некоторых пациентов имеется целый набор заболеваний. Вот здесь-то и приходит на помощь МКБ-10. Рассмотрим это на примере такого распространенного заболевания, как остеохондроз позвоночника. Остеохондроз в МКБ-10 относится к классу XIII, в который включены патологии костно-мышечной системы и соединительных тканей (коды с М00 по М99).

Формы остеохондроза в международной классификации

В 13-м классе международной классификации остеохондроз относится к подклассу дорсопатий (патологий спины – с М40 по М54). Данное заболевание является одной из деформирующих дорсопатий, которые записаны под кодами М40 – М43. Собственно остеохондроз по МКБ-10 имеет код М42.

Дегенеративный процесс может локализоваться:

 • в затылочной области, включая первый-второй позвонки шеи;
 • в шейной области позвоночника (с первого по седьмой шейные позвонки);
 • в грудном отделе;
 • в пояснице;
 • в крестцовых позвонках;
 • сразу в нескольких отделах позвоночного столба.

Коды МКБ-10 для разновидностей остеохондроза

Юношеский остеохондроз

 • М42.00 – Юношеский остеохондроз, локализованный в множественных отделах позвоночника.
 • М42.01 – Юношеский остеохондроз, локализованный в области затылка, а также первого и второго позвонков шейной области.
 • М42.02 – Юношеский шейный остеохондроз – в МКБ 10 это дистрофический процесс, локализованный в шейных позвонках (С1-С7).
 • М42.03 – Остеохондроз юношеского возраста, локализованный в шейной и грудной областях позвоночника.
 • М42.04 – Юношеский остеохондроз с изолированной локализацией в грудном отделе.
 • М42.05 – Юношеский остеохондроз поясничных и грудных позвонков.
 • М42.06 – Остеохондроз юношеского возраста с локализацией патологического процесса в поясничных позвонках.
 • М42.07 – Юношеский остеохондроз поясничного и крестцового отделов.
 • М42.08 – Остеохондроз юношей, локализующийся в крестцовом и крестцово-копчиковом отделах.
 • М42.09 – Остеохондроз юношеского возраста с неуточненной (сомнительной) локализацией.

Остеохондроз взрослых

 • М42.1 – Остеохондроз взрослого возраста с локализацией патологии в множественных отделах.
 • М42.11 — Остеохондроз взрослых затылочной области и шейных позвонков (С1-С2).
 • М42.12 – Остеохондроз взрослых людей в шейном отделе позвоночника.
 • М42.13 – Хондроз взрослых с локализацией в шейно-грудном отделе.
 • М42.14 – Дистрофический процесс у взрослых в грудном отделе позвоночного столба.
 • М42.15 – Остеохондроз в грудном и поясничном отделах.
 • М42.16 – в МКБ-10 остеохондроз поясничного отдела у взрослых людей.
 • М42.17 – Остеохондроз пояснично-крестцовых позвонков у взрослых.
 • М42.18 – Остеохондроз взрослых, локализующийся в районе крестцово-копчикового и крестцового отделов позвоночника.
 • М42.19 – Остеохондроз взрослых неуточненной локализации.

Неуточненный остеохондроз

В МКБ-10 неуточненный остеохондроз позвоночника подразумевает, что имеются сомнения о времени возникновения – в юношеском возрасте или во взрослом состоянии, либо недостаточно данных для установления точного диагноза. Такие формы заболевания в международной классификации находятся под кодом М42.9.

К ним относятся:

 • М42.9 – Неуточненный остеохондроз в множественных отделах.
 • М42.91 – Неуточненный остеохондроз области 1-2 позвонков шеи и затылочной области.
 • М42.92 – в МКБ10 Остеохондроз шейного отдела неуточненный.
 • М42.93 – Локализация неуточненного дистрофического процесса в грудном и шейном отделах.
 • М42.94 – Неуточненный остеохондроз, изолированный в грудном отделе.
 • М42.95 – Хондроз грудных и поясничных позвонков неуточненный.
 • М42.96 – Остеохондроз неуточненный позвонков поясничного отдела.
 • М42.97 — Остеохондроз неуточненный с локализацией в пояснично-крестцовой области позвоночника.
 • М42.98 – Хондроз крестцовых и крестцово-копчиковых сочленений позвоночника неуточненный.
 • М42.99 – Неуточненный остеохондроз неуточненной локализации.

Заключение

Именно такая классификация разновидностей остеохондроза применяется в настоящее время. МКБ-10, принятая в большинстве стран, позволяет избавиться от неточностей в понимании заболеваний и устранить существующие разногласия по поводу названий болезней. Использование кодов МКБ-10 при остеохондрозе и других заболеваниях позволяет врачам разных стран и национальностей обмениваться имеющимся опытом.

Источник

Остеохондроз

Остеохондроз – это дегенеративная патология, поражающая межпозвоночные диски, что впоследствии приводит к формированию патологических изменений костной и связочной системы позвоночного столба. Остеохондроз по МКБ 10 относится к разделу заболеваний костно-мышечного аппарата и соединительной ткани.

Данная болезнь относится к дорсопатиям – патологическим состояниям позвоночного столба и системы мышц и связок, поддерживающих его. Международная классификация болезней (МКБ 10) – это упорядоченный перечень всех известных заболеваний, зашифрованных определенным кодом, принятый Всемирной организацией охраны здоровья на десятом пересмотре.

По МКБ код остеохондроза шифруется как М42 («Остеохондроз позвоночника). Данная патология имеет некоторые особенности в шифровке МКБ 10 и следующие подразделы:

 • Юношеский остеохондроз позвоночника (код по классификации «М42.0»).
 • Остеохондроз позвоночника у взрослых (код по классификации «42.1»).
 • Остеохондроз позвоночника неуточненный (код по классификации «42.9»).

Отдельно выделяется категория «М 91 – Юношеский остеохондроз бедра и таза», которая включает шесть подкатегорий остеохондротических повреждений таза, головки бедренной кости и коксалгии, а также категория «М 92 – Другие юношеские остеохондрозы», включающая десять подкатегорий остеохондротических повреждений плечевой, лучевой, локтевой костей, кисти, надколенника, берцовых костей, а также предплюсны, плюсны и другие виды.

Читайте также:  Поясничный остеохондроз лечение какие уколы

Этиология заболевания

Патология может возникать в результате воздействия различных этиологических факторов:

 • генетическая предрасположенность;
 • травматические повреждения позвоночного столба;
 • чрезмерная физическая нагрузка, особенно связанная с подъемами тяжелых предметов;
 • продолжительное пребывание в неудобной позе;
 • нарушение обменных процессов в организме;
 • патологические искривления позвоночника.

Виды заболевания

Шейный остеохондроз в МКБ 10 является одной из подкатегорий остеохондроза позвоночника, поэтому имеет шифровку М 42.

Данное заболевание поражает межпозвоночные диски в шейном отделе, вследствие чего происходят патологические изменения фиброзного кольца.

Поражение шейного отдела позвоночного столба проявляется рядом характерных симптомов:

 • болевые ощущения в области шеи, которые могут иррадиировать в затылок или верхние конечности с разной интенсивностью;
 • при изменении положения головы может слышаться хруст в области шеи;
 • частые головные боли (от затылка – к вискам), головокружения и потери сознания;
 • онемение верхних конечностей, особенно в ночное время.

Грудной остеохондроз является менее распространенным видом данного заболевания. Такую разновидность довольно сложно диагностировать из-за симптоматики, которая похожа на другие болезни.

Другие заболевания грудной клетки:

 • болевые ощущения в грудной клетке, в межлопаточной области, при смене положения тела;
 • резкая боль в межреберном пространстве во время движения;
 • ощущение сдавления грудной клетки, затруднение дыхания;
 • боли в зоне пораженных позвонков.

Поясничный остеохондроз – это наиболее часто встречаемая патология позвоночного столба. При данной патологии поражается пояснично-крестцовая область. На данный отдел позвоночника осуществляется максимальная нагрузка, особенно при дополнительном воздействии негативных факторов (избыточная масса тела, минеральный дисбаланс в организме, отягощенная наследственность, длительное пребывание в одном положении), поэтому хрящевая ткань и фиброзное кольцо межпозвоночного диска изнашивается и разрушается быстрее, чем в других отделах.

Основными симптомами данного заболевания являются:

 • болевые ощущения ноющего характера в состоянии покоя и их усиление при смене положения тела, физической нагрузке;
 • затруднение смены положения тела при длительном сидении или наклоне;
 • периодические резкие сильные боли в области поясницы;
 • охлаждение нижних конечностей, возможна потеря чувствительности из-за нарушения кровообращения;
 • чрезмерное напряжение мышц спины.

Остеохондроз позвоночника в МКБ 10 имеет несколько обобщенную кодировку, а шейный, грудной и поясничный его виды не имеют специального шифра и обозначаются в медицинской документации М 42.

Профилактика

Профилактика данного заболевания должна начаться еще в раннем детском возрасте: необходимо следить за формированием правильной осанки ребенка, предупреждать различные виды искривлений позвоночника, активно заниматься физической культурой и гимнастикой, соблюдать сбалансированную диету и не допускать избыточной массы тела, разумно распределять физические нагрузки и избегать длительного пребывания в одном положении.

Сохраните ссылку, или поделитесь полезной информацией в соц. сетях

Источник

Бел омыртқа остеохондрозы мкб

Омыртқа остеохондрозы

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Архив – Аурулардың диагностикасы және емдеу хаттамалары (Приказ №764, 2007, №165, 2012)

Анықтамасы

Анықтамасы

Омыртқа остеохондрозы – омыртқа аралық диск шеміршегі дегенеративті зақымдалуының жəне омыртқаның аралас денелері мен айналасындағы тіндер тарапынан реактивті өзгерістердің дамуымен мінезделетін ауру.

– Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

– Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

– Профессиональные медицинские справочники

– Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Жіктемесі

Қауіп-қатерлі факторлар

Диагностика

Бел деңгейіндегі зақымданулар (Люмбаго. Люмбалгия. Люмбоишалгия. Алмұрттəрізді бұлшықет синдромы. Кокцигодиния. Компрессиондық синдром.)

Люмбаго: физикалық ширығу, ыңғайсыз қозғалыс, ұақ ширығу, мұздау кезіндегі, кейде анық себепсіз бел ауыруы. Кенеттен немесе бірнеше минут немесе сағат ішінде, жиі жағдайда оқ тəрізді. Ауыру қозғалыс кезінде ауыр көтергенде күшейеді. Тыныштық жағдайында ауыру кетеді.

Емдеу тактикасы

Емдеу тактикасы

Ем ауруды туындатқан себептерге байланысты, жəне зиянды факторлар əсерін тоқтатқаннан кейін басталады.

Радикулопатия немесе нейропатия кезінде жұлын түбіршектерінің функциясын қалпына келтіру үшін микроциркуляцияны жақсарту қажет (трентал, реополигюкин).

Декомпрессия жүргізу үшін дегидратциялық терапия қажет.

Түбіршектік ауыру кезінде, консервативті терапиямен қоса стероидтық емес қабынуға қарсы препараттарды (СЕҚҚП) тағайындайды, жаңа буындағы циклооксигеназа (ЦОГ) селективті ингибиторларына көңіл бөлінеді, лорноксикам 8 ден 16 мг/тəулігіне дейін, мелоксикам 7,5 тен 15 мг/тəулігіне дейін.

Перифериялық нерв жүйесіның аурулары кезінде патогенді маңызды болып «В» тобындағы витаминдерді тағайындау табылады, себебі олар тотығулық энергетикалық механизмдер жəне нерв құрылымы мен функциясын қалыпты ұстап тұру қызметі үшін қажет. Соңғы уақыттарда инъекциялық формалармен қатар «В» тобындағы витаминдер кешенінің пероралдық формасы да қолданылап жүр (нейромультивит, магний лактаты пиридоксинмен бірге).

Источник статьи: http://diseases.medelement.com/disease/13338

Остеохондроз МКБ 10

Остеохондроз – это заболевание, которое поражает костную систему не только взрослых, а также детей и подростков. У взрослых остеохондроз развивается в результате воздействия негативных факторов, тяжелых и монотонных условий труда, травмы, стресса, подвержены заболеванию люди старшего возраста. Чтобы остеохондроз не развился у детей и подростков, следует соблюдать определенные правила: своевременно лечить косолапость, плоскостопие и другие нарушения состояния стопы, не разрешать ребенку поднимать тяжести, стимулировать занятия спортом для развития мышц спины, поддерживать нормальную осанку.

Читайте также:  Прогревание гречкой шейном остеохондрозе

Специалисты Юсуповской больницы занимаются проблемами нарушений опорно-двигательного аппарата, проводят операции для восстановления нормальной функции опорно-двигательного аппарата, реабилитационные мероприятия, которые включают лечебную физкультуру, физиотерапевтические процедуры, другие методы лечения. В больнице применяется международный классификатор болезней – МКБ 10. В системе кодировки используются специальные коды, которые содержат полную информацию о заболевании. Кодировка позволяет защитить пациента от разглашения диагноза, удобна в обработке медицинской информации.

В системе кодировки используются буквы латинского алфавита и цифры. Разновидности заболевания указываются после основного кода классификации, отделяясь от него точкой. Например: код по МКБ 10 остеохондроз позвоночника – М42, юношеский остеохондроз позвоночника (разновидность остеохондроза) – М42.0. В системе классификации заболеваний (коды МКБ) остеохондроз относится к 13 классу. Заболевание относится к дорсопатиям, которые охватывают коды от М40 до М54. Все болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани закодированы в системе под кодами М00-М99.

Различные подклассификации при дорсопатии, не имеющие классификации в других рубриках, указаны в М40-43. Коды, которые применяются для уточнения места локализации заболевания (деформирующие дорсопатии М40-М43):

 • множественные отделы поражения – 0.
 • затылочно-атланто-аксиальная область -1.
 • шейный отдел позвоночника – 2.
 • шейно-грудной отдел позвоночника – 3.
 • грудной отдел позвоночника – 4.
 • локализация заболевания в грудном и поясничном отделе – 5.
 • поясничный отдел – 6.
 • пояснично-крестцовый отдел – 7.
 • крестцово-копчиковый и крестцовый отдел – 8.
 • не указан отдел – 9.

Юношеский остеохондроз

Код по МКБ 10 остеохондроз позвоночника юношеский – М42.0 (болезнь Кальве, болезнь Шейермана, исключение составляет позиционный кифоз). В классификации МКБ 10, в разделе «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», в блоке «Дорсопатии» (код М40-М54) находится раздел «Деформирующие дорсопатии» (код М40-М43). Остеохондроз позвоночника в МКБ 10 находится под кодом М 42. М42 включает следующие коды:

 • юношеский остеохондроз позвоночника М 42.0
 • остеохондроз позвоночника у взрослых М 42.1.
 • остеохондроз позвоночника неуточненный М 42.9.

Другие юношеские остеохондрозы находятся под кодом М92.

Остеохондроз поясничного отдела

Определение подкласса происходит после диагностики заболевания. Врач изучает результаты исследований пациента, рассматривает имеющиеся синдромы (корешковый, кардиальный, рефлекторный). При подозрении на остеохондроз поясничного отдела пациент направляется на дополнительные исследования почек и ЖКТ. Проводятся исследования на МРТ, КТ, рентгенограмма. Лечением остеохондроза занимается врач-невролог. По МКБ поясничный остеохондроз проводится в международной системе классификаций под кодом М42.16.

Остеохондроз шейного отдела

Дистрофические изменения в позвоночнике проявляются нарушением трофики позвонков в области шеи, нарушением питания межпозвоночных дисков. Изменяется форма и объем межпозвоночного диска, шейный отдел позвоночника становится нестабильным. Происходит сдавливание нервных окончаний, растет напряжение спинных мышц. Ослабление фиброзного кольца, которое обхватывает межпозвоночный диск, приводит к развитию осложнений: нарушению функций головного мозга, развитию межпозвонковых грыж.

Шейный остеохондроз в МКБ 10 имеет код М42.12. В Юсуповской больнице, в отделении неврологии, проводят диагностику и лечение остеохондроза. Нередко остеохондроз имеет схожие симптомы с другими заболеваниями. Обладающие большим опытом работы врачи-неврологи проводят эффективную диагностику, выясняют причину, вызвавшую развитие заболевания и назначают лечение. Лечение остеохондроза может проходить как хирургическое, медикаментозное, применяются различные упражнения лечебной физкультуры, физиопроцедуры и другие методы лечения. Записаться на консультацию к врачу можно по телефону Юсуповской больницы.

Источник статьи: http://yusupovs.com/articles/rehab/osteokhondroz-mkb-10/

Другие юношеские остеохондрозы (M92)

 • головки дистального мышелка плечевой кости [Паннера]
 • головки плечевой кости [Хааса]
 • нижней части локтевой кости [Бернса]
 • головки лучевой кости [Брейлсфорда]
 • полулунной кости запястья [Кинбека]
 • головок костей пясти [Моклера]
 • первичный, пателлярного центра [Келера]
 • вторичный, пателлярного центра [Синдинга-Ларсена]
 • проксимального конца большеберцовой кости [Бланта]
 • бугорка большеберцовой кости [Осгуда-Шлаттера]
 • пяточной кости [Севера]
 • аномальной кости, расположенной между ладьевидной костью предплюсны и головкой таранной кости [Хаглунда]
 • таранной кости [Диаса]
 • ладьевидной кости предплюсны [Келера]
 • пятой плюсневой кости [Излена]
 • второй плюсневой кости [Фрейберга]

Апофизит уточненный как юношеский, неуточненной локализации

Эпифизит уточненный как юношеский, неуточненной локализации

Остеохондрит уточненный как юношеский, неуточненной локализации

Остеохондроз уточненный как юношеский, неуточненной локализации

Алфавитные указатели МКБ-10

Внешние причины травм — термины в этом разделе представляют собой не медицинские диагнозы, а описание обстоятельств, при которых произошло событие (Класс XX. Внешние причины заболеваемости и смертности. Коды рубрик V01-Y98).

Лекарственные средства и химические вещества — таблица лекарственных средств и химических веществ, вызвавших отравление или другие неблагоприятные реакции.

В России Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти.

МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97 г. №170

Выход в свет нового пересмотра (МКБ-11) планируется ВОЗ в 2022 году.

Сокращения и условные обозначения в Международой классификации болезней 10-го пересмотра

БДУ — без дополнительных уточнений.

НКДР — не классифицированный(ая)(ое) в других рубриках.

— код основной болезни. Главный код в системе двойного кодирования, содержит информацию основной генерализованной болезни.

* — факультативный код. Дополнительный код в системе двойного кодирования, содержит информацию о проявлении основной генерализованной болезни в отдельном органе или области тела.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector